Dragoste de Țărișoară

Dragoste de Țărișoară
Eu, scumpā ţārişoarā, te’am iubit
Chiar când sāpam, în zeghe, la canal,
Chiar când un securist la Malmaison
Imi spārgea dinţii c’o scrumierā de cristal.

O viaţā’ntreagā cu ardoare te’am iubit,
Cu’amor febril, de curvā pocāitā.
Ce dacā greieri îmi cântau în tālpi
Şi pentru toate cele dādeam mitā?

Eu le’am bātut la toţi cu pumnu’n masā
O vorbā rea de tine sā n’aud!
Deşi trei fraţi de’ai tatii şi’au scuipat
Bojocii pe la Gherla şi Aiud.

E’adevārat, eu n’am mâncat ca voi
Ghiare şi gâţi de pui, salam de soia,
De un’ sā scoatā biata mama bani?
Iubeam flāmând, cum mā’nvāţa nevoia.

In suflet te’am purtat, ţarā iubitā,
Şi’n ziua când m’ai pus sā bājenesc,
Când ne’a gonit din casa pārinteascā
Un venetic venit pe’un tanc rusesc.

Acelaşi politruc cu accent lālâu
Peste eroi şi’a revārsat otrava.
Din piept le’a zmuls Virtutea Militarā
Şi i’a trimis la stuf, la Periprava.

Tot dragoste’am simţit eu pentru tine
Când m’ai gonit de’acasā, apatrid,
Când m’ai trimis milog prin ţāri strāine
Şi am trecut prin fricā şi prin frig…

Plângând de jale, mā întreb, sā te iubesc
Şi când canaliile vândute pe arginţi
Te’au învāţat sā mā stucheşti în faţā
Cā’s boşorog pribeag şi fārā dinţi?

Author :Saileanu, Cristian

Total Word :210

:

0

Recenzii